Prestatiemeting & Marktonderzoek

 

 

Het klassieke thema van Scholten & Partners is de prestatiemeting: het heeft ons de hele wereld over gebracht! Wij introduceerden o.a. de methoden Social Return on Investment en ValueGame en hebben hierover vele presentaties, onderzoeken en workshops georganiseerd. Daarnaast zijn hierover door ons diverse publicaties verzorgd.

 

Wij denken niet dat er één methode 'het beste' is; de methode die voor u het beste is wordt bepaald door uw doelstellingen ten aanzien van prestatiemeting. Onze expertise beperkt zich dan ook niet tot enkele methoden, maar juist het brede scala van mogelijkheden, variërend van QALY tot Storytelling, en van SROI tot Effectenarena.

 

Onze ambitie is het steeds verder door-ontwikkelen en verbeteren van de beschikbare methoden. Wij leggen de basis voor de verdieping van het sociaal marktonderzoek ( “Dan ga ik liever op vakantie”) en het onderzoeken van klant-voorkeuren (“conjoint analyse”).

 

Daarnaast ontwikkelen wij modellen om de waarde van dagbestedings- en reïntegratietrajecten meetbaar te maken, ook als deze niet op korte termijn direct tot banen leiden (ZRM-PMU).


Scholten en Partners" is het eerste en enige bureau in Nederland dat "sociaal marktonderzoek" uitvoert met als doel concrete resultaten te behalen voor overheden en maatschappelijke projecten.

 


Wat is sociaal marktonderzoek en waarom is het nuttig?

* Als een commercieel bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst in de markt zet, wordt er altijd eerst onderzocht wat de vraag en behoefte is van klanten. En door te kijken wat concurrenten al aanbieden weet men hoe zich te onderscheiden. Dit noem je een marktonderzoek.
* Een sociaal marktonderzoek lijkt hier op, maar dan voor het maatschappelijke domein. Een sociaal marktonderzoek is een analyse van de noodzaak en potentiële impact van (nieuwe) maatschappelijke interventies of activiteiten. Het geeft antwoorden op de vragen waarom er iets moet gebeuren in een wijk of voor een doelgroep, wat er precies moet worden gedaan en met welk beoogde resultaat. Deze analyse vóór dat je begint, levert input voor het accuraat plannen en begroten van de inzet en biedt tevens legitimering van je interventie. Bovendien is correcte kennis vooraf nodig om tijdens en achteraf je effectiviteit in kaart te krijgen.
* Kortom, een sociaal marktonderzoek bestaat uit een aantal specifieke vragen waarbij de antwoorden een compleet, samenhangend verhaal opleveren waarmee de te ontwikkelen interventie of dienstverlening onderbouwd en goed voorbereid is.

 

Wat kan Scholten & Partners voor uw organisatie betekenen?

Door sociaalmarkt onderzoek te doen voor uw organisatie draagt Scholten & Partners niet alleen bij aan het bestaansrecht van uw maatschappelijke interventie maar ook aan de efficiëntie ervan: de benodigde capaciteit en kosten kunnen precies worden afgestemd in plaats van ruim worden opgezet omdat u niet weet om hoeveel mensen het precies gaat. Daarnaast draagt Scholten & Partners bij aan de toegevoegde waarde van uw interventie. Dit doet Scholten & Partners door u inzicht te geven in uw doelgroep en door u bewust te laten worden vanuit welke standpunt u iets wil veranderen

 

Mogelijkheden Sociaalmarkt Onderzoek 

Heeft u behoefte aan een sociaal marktonderzoek? Scholten & Partners biedt u de volgende mogelijkheden:

* Het uitvoeren van een sociaal marktonderzoek. Dit bestaat uit 3 fasen:

- het bespreken van ideeën, aannames, en onderzoeksplan;
- het toetsen van aannames bij stakeholders;
- het schrijven van een rapport over de bevindingen.

* Een workshop geven over de hoofdrichtlijnen van het sociaal marktonderzoek (halve dag / hele dag):
- introductie/presentatie van de methodiek;
- voorbeelden van sociaalmarkt onderzoeken bespreken;
- werken aan de eigen casus.

* Een online tool waarmee u zelf het onderzoek kunt uitvoeren (in ontwikkeling).


Meer belangstelling?

Neem dan contact met ons op. Ook voor een vrijblijvende offerte.

Ook kunt u kijken op onze speciale website: www.valuefactory.org 

ValueGame bij FNV
  De ValueGame; de waarde van schoonmaak: Onderzoek voor de FNV, 2012   Om de waarde van schoonmaak te meten, vo...
Contact
Meer informatie over onze organisatie, doelstellingen en/of projecten en diensten? We helpen u graag verder!