Social Return & Inclusieve arbeidsmarkt

 

Het thema van de inclusieve arbeidsmarkt waar ook voor mensen met een arbeidshandicap plek is – is een lokale en landelijke topprioriteit. Decentralisaties en participatiewet zijn hiervan voorbeelden. Maar ook de stijgende populariteit van de inkoop-voorwaarde (of gunningscriterium) met Social Return.


Scholten & Partners biedt verschillende manieren en oplossingen aan om hieraan bij te dragen. Wij faciliteren overheden en bedrijven bij de implementatie van het (soms lastige) pakket rondom Social Return. Hoe haal je het maximale maatschappelijke rendement uit aanbestedingen, zonder het bedrijfsleven daarmee voor onmogelijke opgaven te stellen?

Wij ontwikkelden samen met onze partner PSI-inkoop de methode Maatschappelijke Waardering om social return voor alle betrokkenen aantrekkelijker te maken! Ook de relatie tussen social return en de nieuwe wetten als Participatiewet en Quotumwet eisen van overheden en ondernemers steeds meer aandacht en ondersteuning.

 

 

 

Maar wij willen niet alleen als adviseur en onderzoeker bij dit onderwerp betrokken zijn. Samen met de Stichting Drijvende Eilanden en Moned dragen we ook daadwerkelijk bij aan het creëren van werkgelegenheid middels het bouwen van Drijvende Eilanden. Dit zijn door arbeidsgehandicapten verpakte blokken piepschuim, die tezamen een eiland vormen, waarop o.a. recreatiewoningen of tuinen kunnen worden geplaats, maar die ook geschikt zijn als golfbrekers in zandafgravingen, drijvers voor pijpleidingen, enz.

Contact
Meer informatie over onze organisatie, doelstellingen en/of projecten en diensten? We helpen u graag verder!
Prestatiemeting & Marktonderzoek
    Het klassieke thema van Scholten & Partners is de prestatiemeting: het heeft ons de hele wereld over gebr...