Sleutelfiguren in de wijk

 

Wat zijn sleutelfiguren?

Sleutelfiguren zijn burgers die zich in willen zetten voor de maatschappij om problemen en isolement tegen te gaan. Sleutelfiguren zijn individuen die vanuit een intrinsieke motivatie en betrokkenheid een positieve bijdrage willen leveren aan de verbetering van de maatschappij en samen willen werken met de gemeente en andere organisaties. Sleutelfiguren zijn intrinsiek gemotiveerd omdat zij op een bepaalde manier emotioneel betrokken zijn. Dit kan zijn omdat zij in een bepaalde samenleving zijn opgegroeid of omdat zij toegang hebben tot een specifiek ociaal netwerk. Zij kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en bewoners. Zij zijn de ervaringsdeskundige van hun eigen gemeenschap en kunnen knelpunten signaleren en belangrijke, relevante informatie beschikbaar stellen. Zodoende vormen zij een sleutelpositie tot relevante kennis en informatie die anders niet of moeilijk te achterhalen is en kunnen zij vanuit hun betrokkenheid sturing en invloed uitoefenen. 

 

Wie zijn sleutelfiguren?

Iedereen kan een sleutelfiguur worden. Ongeacht leeftijd, etniciteit, geslacht, beroep of achtergrond. Sleutelfiguren zijn burgers die emotioneel betrokken zijn en zich in willen zetten voor de maatschappij om isolement, sociale uitsluiting en andere problemen te voorkomen. De meeste sleutelfiguren zijn jong volwassenen die een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig opsporen van signalen rondom mogelijke problemen. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen de gemeente, de eigen buurt en de gemeenschap waarin zij actief zijn. De sleutelfiguren die getraind zijn worden op verschillende manieren ingezet om informatie beschikbaar te stellen, idealen bij te sturen en emotionele steun te geven.

 


  

Wat doen sleutelfiguren?

Door contact te hebben met mensen in de wijk kunnen er in een vroeg stadium signalen van problemen worden opgevangen. Wat sleutelfiguren precies doen hangt af van hun motivatie, competenties en expertises. Een aantal hoofdtaken die door de sleutelfiguren worden uitgevoerd zijn:

  • Bijeenkomsten organiseren voor mensen uit de buurt 
  • Het signaleren van verdachte signalen van individuen en groepen met een hoog risico profiel.
  • Het delen van relevante kennis en informatie.
  • In gesprek gaan met probleem-jongeren, geisoleerde bewoners, enz.
  • Invloedrijke personen in de omgeving betrekken.