Workshops en trainingen

 

Voor professionals

 

Onze workshops hebben ten doel bij professionals en eerstelijnsmedewerkers een bewustwordingsproces op gang te brengen ten aanzien van de thematiek van polarisatie en radicalisering. Door hen kennis, handvatten en handelingsperspectieven aan te reiken worden zij weerbaar gemaakt in de omgang met radicalisering en polarisatie.

 

De volgende subdoelstellingen zijn daarbij geformuleerd:

 

 • Bij de deelnemers wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht omtrent radicalisering en polarisatie in het algemeen en de actuele manifestatie van de fenomenen binnen Nederland;
 • De deelnemers maken kennis met de gemeentelijke aanpak van radicalisering en polarisatie alsmede de rol die zij vanuit hun beroepspraktijk binnen deze aanpak kunnen vervullen;
 • De deelnemers doen kennis op over de werking van het proces van radicalisering en polarisatie, de achterliggende factoren en motivaties en gerelateerd gedrag;
 • Na het volgen van de workshop hebben de deelnemers handvatten om radicalisering en polarisatie te herkennen en zijn zij bekend met mogelijkheden om constructief te handelen;
 • Gedurende de workshops worden vragen en dilemma’s die medewerkers hebben met betrekking tot de thematiek geïnventariseerd;
 • De resultaten van de workshop worden geëvalueerd door middel van een enquête onder de deelnemers;
 • Na afronding van het traject levert Scholten & Partners een evaluatierapport op. Hierin staan onder meer het verloop, de resultaten en de waardering door deelnemers beschreven. 

 

 

 

Voor sleutelfiguren


Middels het trainingstraject voor sleutelfiguren worden betrokken jongeren, vaders en moeders opgeleid om een actieve, maatschappelijke rol te vervullen in het signaleren van radicalisering en polarisatie en een sleutelpositie in te nemen tussen de gemeenschappen, de lokale overheid, en eerstelijnsprofessionals.

Via een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure wordt door Scholten & Partners een team geselecteerd dat gedurende een trainingstraject zal worden voorbereid om als sleutelfiguur in een gemeente aan de slag te gaan. Niet alleen krijgt men gedurende de intensieve training veel nieuwe kennis en een netwerk aangereikt, ook oefenen de deelnemers intensief met praktische vaardigheden. Zo gaan ze met gerichte handvatten terug naar de praktijk. TIjdens de training wordt daarnaast stil gestaan bij het lokale radicaliserings- en polarisatiebeleid. Juist aan het begin van het traject, is het belangrijk om te zorgen dat de sleutelfiguren worden meegenomen in het beleid en inzicht krijgen in de onderliggende motivaties van de gemeente, zo kan er draagvlak voor de aanpak worden ontwikkeld. De sleutelfiguur heeft na de training, die wordt afgesloten met een certificering, de kennis en kunde in huis om:

 

 • Ontwikkelingen binnen de eigen gemeenschap op  te vangen en signalen van radicalisering en polarisatie te herkennen en duiden;
 • om jongeren en anderen binnen de eigen gemeenschap te bereiken, aan te spreken en te verbinden;
 • partners in het maatschappelijk middenveld te vinden die van belang zijn voor het uitvoeren van de rol van sleutelfiguur;
 • ingezet te kunnen worden voor bottom-up kennis en advies door de gemeente of andere instellingen;
 • in teams kleinschalige evenementen te ontplooien die zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid van vatbare jongeren of  het vergroten van het netwerk wat hiertoe bij kan dragen.

 

 

 

Scholten&Partners heeft deze workshops al voor vele honderden sleutelfiguren en professionals georganiseerd. Neem contact met ons op als u geinteresseerd bent in het volgen van één van deze trainingen.

Contact
Meer informatie over onze organisatie, doelstellingen en/of projecten en diensten? We helpen u graag verder!