Sociale Veiligheid & Diversiteit

 


Sociale Veiligheid
en Burgerschap zijn in de huidige samenleving belangrijker dan ooit. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland bereiken de Nederlandse huishoudens in een razendsnel tempo en hebben in toenemende mate weerslag op de sfeer tussen groepen in de samenleving.

Scholten & Partners faciliteert haar opdrachtgevers in het realiseren van sociale veiligheid en vitaal burgerschap op lokaal en landelijk niveau. Dit bewerkstelligt  Scholten & Partners door het samenbrengen en versterken van partners in strategische netwerken en de opbouw en uitwisseling van kennis en expertise rondom  complexe maatschappelijke vraagstukken. De kracht van Scholten & Partners ligt in het creëren van verbindingen tussen mensen en groepen die niet vanzelfsprekend zijn, gericht op het ontwikkelen van een fundament van vertrouwen waardoor een duurzaam partnerschap mogelijk wordt. Kortom, Scholten & Partners maakt lastig bereikbare groepen bereikbaar en weet deze te verbinden.

 

                               

 

 

Scholten & Partners is uw partner in het training- en adviestrajecten op het gebied van radicalisering en polarisatie, conceptontwikkeling en de organisatie van conferenties, het actief betrekken van formele en informele sleutelfiguren en het faciliteren van bottom-up advies en verbinding met lastig bereikbare groepen in de samenleving.

Contact
Meer informatie over onze organisatie, doelstellingen en/of projecten en diensten? We helpen u graag verder!
Over ons
  Scholten & Partners is een adviesbureau en  netwerk-organisatie in het sociaal domein. Scholten&Partners...